Redskapsgymnastik

Redskap åk 1

I den här gruppen fokuserar vi på grundmoment såsom kullerbytta och hjula, samt övningar som förbereder för högre nivåer på trampett och airtruck.


Måndag 16.45-17.40 i Tinghallen


Instruktörer: Maja H/Ella/Wira/Hanna H

Föranmälan: Maja H - 070 300 99 94

Redskap åk 2-3


Grundträning som innehåller styrka, smidighet och kroppskontroll. Vi tränar på olika redskap som matta/airtrack, trampett och hopp/plint. 


På matta övar vi grunder som kullerbyttor, handstående och hjulningar men även rondat, handvolt, flickis och serier. 


På trampett övar vi alla grundhopp och provar också kullerbytta, överslag och frivolt.

På hopp övar vi alla grundhopp.


Måndag 17.45-18.45 i Tinghallen


Instruktörer: Stina/Ester/Hanna H/Wira

Föranmälan: Stina - 070-930 00 51

Redskap åk 4-uppåt

Här fokuserar vi på flickisar, saltos, handvolter och frivolter samt deras förövningar. Vi lägger mycket tyngd på redskapen airtrack och trampett men även andra redskap är en del av vår träning. Vi tränar på olika positioner och teknik i volter, exempelvis sträckt, med och utan skruv. Vi repeterar grunder, som till exempel hjulning och handstående, för att få in en bra teknik. Även mer avancerade och utmanande grunder. Kroppskontroll och styrka är viktigt. Vi sätter gymnastens egen utveckling i fokus!


Måndag 18.45-20.15 i Tinghallen


Instruktörer: Ester A/Meja

Föranmälan: Meja - 073 505 48 64

FÖRANMÄLAN till ALLA redskapsgrupper.

Maxantal för dessa grupper: 30 deltagare