Dansa med oss!

Föreningen erbjuder dans för barn och ungdomar från åk 1 och uppåt. Vi vill med dansen bidra till att barn och ungdomar upplever gemenskap och rörelseglädje. Dansträningarna består av blandade dans -och musikstilar och innehåller uppvärmning, dansteknik, streching, improvisation, koordinationsträning/koreografier. All träning sker efter ålder och utvecklingsnivå.

Vårt mål med dansträningen är att väcka intresset för dans. Dansträning utvecklar motorik, koordinationsförmåga, känsla för rytm samt kroppsuppfattning. Även den kreativa förmågan utvecklas och vi vill med dansträningen bidra till att barn och ungdomar ges förutsättning att uppleva god självkänsla och självförtroende.

Dans åk 1-2

Vi går igenom de klassiska positionerna och använder olika övningar för att få in enkel taktkänsla. Enkla steg. Vi fokuserar på att ha kul och att känna glädjen i att få dansa och röra på sig tillsammans. Kom och dansa med oss!!


Onsdagar 16.30-17.25 i Tinghallen Källaren


Instruktörer: Maja H/Hanna H

Föranmälan: Maja - 070 300 99 94

Maxantal: 20 st

Dans åk 3

I vår grupp kommer vi fokusera på dansens grunder, genomgång av takt i olika tempo och steg på varierande nivå. Tanken är att anpassa nivån efter gruppens erfarenheter och kunskaper. Vi vill att barnen ska tycka dans är roligt, känna gemenskap och inspireras av våra träningar.

Torsdagar 17.00-18.00 i Söderporthallen

Instruktörer: Wilma C/Rebecka

Föranmälan: Wilma - 076 311 48 88

Maxgräns: 20 st

Dans åk 4-6


Tisdagar 17.45-18.45 i Söderporthallen


Instruktörer: Molly/Hilda

Föranmälan: Molly - 072 311 82 24

Dans åk 7-8

I vår grupp ligger fokus på rytm och taktkänsla. Vi utforskar olika dansstilar till varierande musik. Gruppen utmanas genom att lära sig danskombinationer bestående av grundsteg, kombinerat med svårare steg. Som dansare finns möjligheten till egna initiativ vad gäller att koreografera kombinationer. 

Torsdagar 18.00-19.00 i Söderporthallen

Instruktörer: Hilma/Meja

Föranmälan: Hilma - 070 860 75 01

Dans åk 9-upp

Ett pass där alla får känna av glädjen i dans. Här kan du som nybörjare eller gammal dansare få möjligheten att utveckla din rytmiska förmåga, taktkänsla och rörlighet. Vi testar på många olika dansstilar men lägger mycket fokus vid att själva våga röra oss fritt till musiken och lära oss uttrycka oss med hjälp av dansen. Välkomna! 

Onsdagar 18.30-20.00 i Söderporthallen

Instruktörer: Sara S/Maja J

Föranmälan: Sara - 070 061 90 16