Dansa med oss!

Föreningen erbjuder dans för barn och ungdomar från åk 1 och uppåt. Vi vill med dansen bidra till att barn och ungdomar upplever gemenskap och rörelseglädje. Dansträningarna består av blandade dans -och musikstilar och innehåller uppvärmning, dansteknik, streching, improvisation, koordinationsträning/koreografier. All träning sker efter ålder och utvecklingsnivå.

Vårt mål med dansträningen är att väcka intresset för dans. Dansträning utvecklar motorik, koordinationsförmåga, känsla för rytm samt kroppsuppfattning. Även den kreativa förmågan utvecklas och vi vill med dansträningen bidra till att barn och ungdomar ges förutsättning att uppleva god självkänsla och självförtroende.

Dans åk 1-2

Vi går igenom de klassiska positionerna och använder olika övningar för att få in enkel taktkänsla. Enkla steg. Vi fokuserar på att ha kul och att känna glädjen i att få dansa och röra på sig tillsammans. Kom och dansa med oss!!

Torsdagar 18.00-19.00 i Söderporthallen.

Instruktör: Ester H/Rebecka


FÖRANMÄLAN till Ester: 0763109077

Dans åk 3-5

I vår grupp kommer vi fokusera på dansens grunder, genomgång av takt i olika tempo och steg på varierande nivå. Tanken är att anpassa nivån efter gruppens erfarenheter och kunskaper. Vi vill att barnen ska tycka dans är roligt, känna gemenskap och inspireras av våra träningar.

Onsdag 16.45-17.45 i Söderporthallen.

Instruktör: Wilma C/Molly

Dans åk 6-7

I vår grupp ligger fokus på rytm och taktkänsla. Vi utforskar olika dansstilar till varierande musik. Gruppen utmanas genom att lära sig danskombinationer bestående av grundsteg, kombinerat med svårare steg. Som dansare finns möjligheten till egna initiativ vad gäller att koreografera kombinationer. 

Tisdag 18.00-19.00 i Söderporthallen.

Instruktör: Hilma/Oliviah

Dans åk 8-9

Ett pass där alla i åk 8-9 får känna av glädjen i dans. Här kan du som nybörjare eller gammal dansare få möjligheten att utveckla din rytmiska förmåga, taktkänsla och rörlighet. Vi testar på många olika dansstilar men lägger mycket fokus vid att själva våga röra oss fritt till musiken och lära oss uttrycka oss med hjälp av dansen. Välkomna! 

Tisdag 19.00-20.00 i Söderporthallen

Instruktör: Sara/Alma

Målsättning för alla dansgrupper:
Lära sig räkna till åtta. Lyssna på musiken. Hålla takten. Rytmiska övningar. Leka fram dans. Lära sig spänning- avslappning. Lära sig de klassiska positioner från åk 1. Piruetter. Balans. Tänjningar (lite med barn) smidighet, dansa med känsla, attityd efter dans och musik. Koordinationsträning från början. Respektera ledare och kompisar. Lära sig grunderna i de olika dansstilarna som vi utövar. Ha roligt!