Sara, Alma, Selma, Cajsa, Wilma
Frånvarande: Hilma och Oliviah

Ungdomsstyrelsen

Alma Hallberg- 072 394 87 61

Cajsa Södergren- 076 307 29 09

Sara Susic- 070 061 90 16

Oliviah Liljegren- 070 524 13 75

Hilma Henriksson- 070 860 75 01

Wilma Persson- 072 246 35 75

Selma Willman- 076 006 53 56