Redskap åk 1-2
Grundmomenten läggs in som en del i redskapsbana. Kullerbytta framåt och bakåt.
Spänning och avslappning. Balansövningar. Prova på alla redskap.

Måndagar 
Instruktör: 

 Redskap åk 3-4
Här läggs största vikt på att träna hållning, spänning/avslappning, smidighet armstyrka, axlar. Serier på matta.
Träna grundträning som innehåller styrka och smidighet, klassiskt (kroppskontroll). Gå och springa snyggt.
Höga kullerbyttor framåt och bakåt. Handstående 1-4, hjulningar olika varianter åt båda håll, serier med tempo,handvolt, huvudvolt. Trampett: alla grundhopp, kullerbytta, frivolt, barani.

Måndagar 
Instruktör: 

 

 

Redskap åk 5
Måndagar 
Instruktör: 

 

 

Redskap åk 6-uppåt
Måndagar 
Instruktör: