Redskap åk 1-3
Grundmomenten läggs in som en del i redskapsbana. Kullerbytta framåt och bakåt.
Spänning och avslappning. Balansövningar. Prova på alla redskap.

Måndagar 17.30-18.30 i Tinghallen,  OBS! Föranmälan till Karin, 070-6669030
Instruktör: Sanna/Frida ERedskap åk 4-6
Här läggs största vikt på att träna hållning, spänning/avslappning, smidighet armstyrka, axlar. Serier på matta.
Träna grundträning som innehåller styrka och smidighet, klassiskt (kroppskontroll). Gå och springa snyggt.
Höga kullerbyttor framåt och bakåt. Handstående 1-4, hjulningar olika varianter åt båda håll, serier med tempo,handvolt, huvudvolt. Trampett: alla grundhopp, kullerbytta, frivolt, barani.

Måndagar 17.30-18.30 i Tinghallen,  OBS! Föranmälan till Karin, 070-6669030
Instruktör: Elin/Stina/Astrid/Ester

 

Redskap åk 7-upp
Måndagar 18.30-20.00 i Tinghallen, EJ NYBÖRJARE, förkunskaper krävs, mer info ring Karin, 070-6669030
Instruktör: Hilda/Indra