Redskap åk 1-2
Grundmomenten läggs in som en del i redskapsbana. Kullerbytta framåt och bakåt.
Spänning och avslappning. Balansövningar. Prova på alla redskap.

Måndagar 17.30-18.30  i Tinghallen
Instruktör: Wilma C/Maja H/Ella

Föranmälan till Ella, 073-5286502Redskap åk 3-4
Här läggs största vikt på att träna hållning, spänning/avslappning, smidighet armstyrka, axlar. Serier på matta.
Träna grundträning som innehåller styrka och smidighet, klassiskt (kroppskontroll). Gå och springa snyggt.
Höga kullerbyttor framåt och bakåt. Handstående 1-4, hjulningar olika varianter åt båda håll, serier med tempo,handvolt, huvudvolt. Trampett: alla grundhopp, kullerbytta, frivolt, barani.

Måndagar 17.30-18.30  i Tinghallen
Instruktör: Stina/Astrid/Ester H

Föranmälan till Stina, 070-9300051

 

Redskap åk 5-upp
Måndagar 18.30-20.00  i Tinghallen
Instruktör: Nora/Meja/Alva/Maja E

Föranmälan till Nora, 073-5178658