Dansa i Tingsrydgymnasterna!

Föreningen erbjuder dans för barn och ungdomar från åk 1 och uppåt.  Vi vill med dansen bidra till att barn och ungdomar upplever gemenskap och rörelseglädje. Dansträningarna består av blandade dans -och musikstilar och innehåller uppvärmning, dansteknik, streching, improvisation, koordinationsträning/koreografier. All träning sker efter ålder och utvecklingsnivå.

Vårt mål med dansträningen är att väcka intresset för dans. Dansträning utvecklar motorik, koordinationsförmåga, känsla för rytm samt kroppsuppfattning. Även den kreativa förmågan utvecklas och vi vill med dansträningen bidra till att barn och ungdomar ges förutsättning att uppleva god självkänsla och självförtroende.

 

Dans åk 1-3

Genomgång av de klassiska positionerna. Taktkänsla. Enkla steg.

Onsdagar 
Instruktör: 

 

 

Dans åk 5-uppåt
Kunna de klassiska positionerna. Kunna vanlig piruett. Hålla takten, lyssna på musiken.
Öva mer inlevelse. Högre grad av steg och kombinationer i de övre årskurserna.

 

Dans åk 4-6

Tisdagar 
Instruktör: 

 

 

Dans åk 7-8

Tisdagar 
Instruktör: 

 

 

Dans åk 9-uppåt

Onsdagar 
Instruktör: 

 

 

Målsättning för alla dansgrupper:
Lära sig räkna till åtta. Lyssna på musiken. Hålla takten. Rytmiska övningar. Leka fram dans. Lära sig spänning- avslappning. Lära sig de klassiska positioner från åk 1. Piruetter. Balans. Tänjningar (lite med barn) smidighet, dansa med känsla, attityd efter dans och musik. Koordinationsträning från början. Respektera ledare och kompisar. Lära sig grunderna i de olika dansstilarna som vi utövar. Ha roligt!